Pyłomierz z dwukanałowym pobornikiem SWAM 5A

Print

DWUKANAŁOWY ZINTEGROWANY SYSTEMU DO POMIARU PYŁU ZAWIESZONEGO SWAM 5A

Dwukanałowy pobornik SWAM 5A FAI 

Pyłomierz automatyczny i dwukanałowy automatyczny pobornik prób pyłu zawieszonego w jednym aparacie

 • Pomiar PM10, PM2.5, PM10-2.5 z jednoczesnym pobieraniem próbki

 • Posiada certyfikat TUV równoważny z certyfikatem AMS.

Pobornik referencyjny - zgodny ze standardami EU

 • Zaprojektowany w celu zminimalizowania niepewności pomiaru stężenia pyłu zawieszonego

 • Zapewnia stabilność pomiarów niezależnie od warunków atmosferycznych

Firma FAI prezentuje nowy system do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego, zapewniający w pełni zautomatyzowany monitoring zapylenia oraz służący do automatycznego pobierania próbek pyłu (PM).

Dwukanałowy pobornik/pyłomierz model SWAM 5A łączy w sobie skuteczną metodę absorpcji promieniowania β z jednoczesnym dwukanałowym niezależnym pobieraniem próbek pyłu na filtry. W rezultacie uzyskiwany zostaje pomiar masy pyłu zawieszonego mierzony w ciągu 1 godziny dla dwóch z wybranych frakcji PM10, PM2.5, PM10-2.5. Głowice separujące PM10, PM2.5 posiadają certyfikat TUV i spełniają europejskie standardy EN12341 oraz EN14907.

Dwukanałowy pobornik sekwencyjny

 • dwa niezależne, i jednocześnie równolegle działające kanały poboru próby. Możliwość wyboru dowolnej głowicy spośród : (TSP, PM10, PM2.5, PM1). Głowice mogą być wykonane według standardu europejskiego lub amerykańskiego.

 • możliwość wyboru natężenia przepływu w aparacie: 2,3 m3/h lub 1 m3/h

 • membrana filtracyjna o średnicy 47 mm

 • możliwość wykorzystania membran filtracyjnych wykonanych z różnych materiałów m. in. z teflonu, kwarcu, włókna szklanego itp.

 • prosta obsługa uchwytów na membrany filtracyjne oraz łatwe przepakowywanie pojemników magazynujących filtry

Ulotki do pobrania:

Ulotka w języku polskim

Ulotka w języku angielskim

FAIswam

Dwukanałowy pobornik pyłu HYDRA Dual Sampler

Print

Dwukanałowy pobornik pyłu HYDRA Dual Sampler

Dwukanalowy pobornik pylu zawieszonego HYDRA FAI

 

ZASTOWOWANIE Pobornika HYDRA:

Równoczesne pobieranie prób pyłu zawieszonego w dwóch niezależnych liniach. Możliwość równoczesnego pobierania prób dwóch różnych frakcji granulometrycznych (np.:PM10 i PM2.5)

Możliwa praca z pojedynczą linią, z dwiema niezależnymi lub kombinacja tych sposobów pracy. Próbka może zostać pobrana na dwie różne membrany filtracyjne, odpowiednio dla różnych analiz chemiczno-fizycznych.

 

 

 

GŁÓWNE ZALETY:

 • Przyrząd może pracować z dowolnymi głowicami separującymi (np.: PM10, PM2.5, PM1) w zakresie przepływów 0.8 ÷ 2.5 m3/h.
 • Pobieranie prób pyłu na membrany filtracyjne Ø47mm w celu dokonywania pomiaru grawimetrycznego masy pyłu i/lub jego dalszej analizy chemicznej.
 • W pełni automatyczne zarządzanie systemem regulacji sposobu pobierania próby.
 • Integralne monitorowanie wszystkich parametrów opisujących proces pobierania próby z ostrzeżeniami o możliwych nieprawidłowościach.
 • Sterownie lokalne funkcjami aparatu. Szeregowy interfejs RS232 do komunikacji z komputerem.
 • Możliwość w pełni zdalnego sterowania przyrządem poprzez modem/GSM. Automatyczne generowanie wiadomości SMS z ostrzeżeniami diagnostycznymi.

Ulotki do pobrania:

 

w języku polskI

w języku angielskim

 

Pobornik FAIPrzechwytywanie

Pobornik dwugłowicowy Zambelli TWIN DUST

Print

Pobornik dwugłowicowy Zambelli Twin Dust

Pobornik dwuglowicowy TWIN DUST firmy Zambelli

 

 

Dwa kanały aspiracji gazu w jednym aparacie.


Aparat jest w pełni zgodny z normą poboru dla EN 12341 (PM10) i EN 14907 (PM 2,5).
Bardzo wydajna pompa zapewnia przepływ aż do 100 l/min (6 m3/h) ale przy normalnej pracy zgodnie z
normą wystarcza słabsza pompa 3 m3/h (50 l/min), bo norma wymaga przepływu tylko 2,3 m3/h.

Aparat pracować może cyklicznie wybierając jedną głowicę, przez którą zasysa powietrze.
Głowice mogą być oczywiście dowolne tzn TSP albo PM 10 albo PM 2,5 albo PM1.
W aparacie można też dowolnie ustawić wielkość przepływu, tak więc można również założyć np.
głowice amerykańskie wymagające przepływu 1 m3/h.Ten aparat nie pozwala pobierać równocześnie dwóch
strumieni, ma jedną pompę, nie jest wyposażony w zmieniacz filtrów.

Aparat pracuje z filtrami 47 mm.
Pobornik TWIN DUST produkowany jest przez włoską firmę Zambelli.

 

 Cechy aspiratora:

 • Możliwość dowolnego wyboru aspiracji z jednego z dwóch kanałów.
 • Każdy z kanałów może być wyposażony w inną głowicę.
 • Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie parametrów i odczytów z ok. 200 cykli pomiarowych.
 • Możliwość transferu danych do komputera.
 • Komunikacja z komputerem przez łącze USB.
 • Odczyt parametrów pracy na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.
 • Możliwość programowania cykli pomiarowych z komputera, transfer programu do aparatu przez USB.
 • Moźliwość komunikacji zdalnej z aspiratorem przez sieć GSM poprzez modemy dołączane z jednej strony do aspiratora, z drugiej do komputera.
 • Możliwość zdalnego ustawiania parametrów pracy.
 • Zdalne (z komputera w biurze) uruchamianie / zatrzymywanie aparatu.
 • Aparat może wysyłać komunikaty SMS-ami o stanach alarmowych (np. obniżenie wielkości przepływu spowodowane osadzeniem zbyt dużej ilości pyłu na filtrze).
 • Użytkownik może dowolnie ustalać pasmo odchyłki od zadanej wielkości przepływu, po przekroczeniu którego aparat wygeneruje alarm (i np. wyśle SMS na wskazany numer telefonu).
 •  Możliwość zaprogramowania czasu pracy a także momentu uruchomienia aspiracji dla każdego kanału osobno.
 • Pomiar ciśnienia barometrycznego, temperatury otoczenia oraz temperatury w gazomierzu pozwalające na precyzyjne przeliczenie odczytów z warunków pomiarowych na warunki Standardowe /ustalane przez Użytkownika/.
 •  Wbudowana drukarka drukuje wszelkie zmierzone parametry pracy aparatu przed pomiarem (podając zadane parametry) i po każdym cyklu pomiarowym (podając faktyczne wartości zmierzone w trakcie pomiaru).
 • Możliwość ustalenia aspiracji (dla każdego kanału osobno) według ustalonego czasu lub według zadanej objętości.
 • Możliwość zatrzymania cyklu pomiarowego (również zdalnie) i przywrócenia pracy aparatu po pauzie.
 • Głowice podłączane do aspiratora giętkimi przewodami co umożliwia swobodne umieszczenie glowic względem aparatu.
 • Standard głowic : Europejski lub Amerykański.
 • Wbudowany zawór bocznikujący dla precyzyjnego ustalania niskich przepływów.
 • Bardzo szeroki zakres regulacji przepływu od ok. 5 l/min do ponad 80 l/min.
  
 Ulotki do pobrania:

Ulotka w języku polskim

Ulotka w języku angielskim

zambelli