Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pyłomierze pokazujące zmiany w stężeniu zapylenia

MODEL 181 -  Nadaje się zarówno do pomiarów  emisji pyłów po filtrach workowych jak i po instalacji filtrów elektro-statycznych, spełnia najwyższe wymagania dotyczące danych emisyjnych. Przystosowany do pomiarów niskich (<1mg/m3) stężeń cząstek jak i dużych stężeń cząstek (>200mg/m3). Wykazuje obniżoną czułość na zmieniający się rodzaj cząstek i jest nieczuły na zmianę prędkości cząstek. Jest przyrządem spełniającym wymagania przepisów (posiada aprobatę MCERTS i TÜV). Typowy obszar zastosowań to: piece cementowe, kotłownie (łącznie z kotłowniami opalanymi węglem i instalacjami odsiarczania spalin i wysokotemperaturowymi kotłami opalanymi biomasą) oraz instalacjami spalania odpadów.

MODEL 181 WS - Pyłomierz do pracy w gazach wilgotnych. Aparat przeznaczony do pracy w systemach ciągłego monitoringu emisji tam, gdzie temperatura analizowanego gazu jest niższa od punktu rosy i gdy w gazie występują krople cieczy. Może pracować za odpylaczami z mokrymi skruberami. Zgodność ze standardem PS-11/ EN 14181.

MODEL 991 - wykorzystuje technologię pomiarową przy użyciu zelektryfikowanej sondy i w szczególności nadaje się do monitorowania emisji w instalacjach spalania odpadów, gdzie emisja regulowana jest za pomocą suchych płuczek i filtrów workowych. Przyrząd może być również zastosowany do innych procesów technologicznych z emisją kontrolowaną za pomocą wydajnych filtrów workowych. Czujnik o aktywno-pasywnej konstrukcji eliminuje problemy

MODEL 602 - Zaawansowany pyłomierz optyczny do pomiarów w emisji - z certyfikatami TUV, MCERTS. Aparat jest sterowanym komputerowo pyłomierzem stosującym unikalną technologię dynamicznego pomiaru scyntylacji optycznych zachodzących w wiązce światła przechodzącego przez strumień gazów odlotowych zawierających cząstki pyłów.

MODEL 710 - Monitor przeźroczystości MODEL 710 spełnia wymagania US EPA PS-1 w zakresie monitorowania przeźroczystości spalin kominowych. Aparat może uzyskać jeszcze większą funkcjonalność po podłączeniu do modułu interfejsu lub MultiControllera (jako wieloczujnikowego interfejsu użytkownika, do komunikacji Ethernetowej, tworzenia wykresów, dla wizualizacji tendencji danych archiwalnych oraz rejestracji danych i raportowania, uchwycenia zależności i analizy funkcji). Ponadto, przyrząd może stanowić element  monitorującej sieci, zawierającej monitory cząstek, monitory nieszczelności i skuteczności działania filtrów.

MODEL Ex 800/820 - Pyłomierz zaprojektowany dla wysokiej jakości pomiarów emisji tam gdzie wymagane są certyfikaty dla strefy zagrożenia wybuchem kategorii 1, 2 lub 3. Aparaty te są typowo wykorzystywane za urządzenia redukującymi emisję pyłu – np. za stacjami filtrów workowych lub za cyklonami.

MODEL 580 - Aparat cechuje wysoka pewność działania i mocna budowa, jest przydatny do monitorowania emisji cząstek z kotłowni i kominów wyposażonych w filtry elektrostatyczne. Przyrząd zawiera moduły nadajnika i odbiornika zainstalowane na przeciwległych ścianach trzonu komina i wykorzystuje unikalny algorytm  ratiometrycznej nieprzeźroczystości dynamicznej (Ratiometric Dynamic Opacity) w celu przezwyciężenia oddziaływania zanieczyszczeń mających zgubne skutki dla działania tradycyjnych systemów działania w oparciu o nieprzeźroczystość. Zasilanie i szereg wyjść użytkownika są bezpośrednio podłączone do odbiornika pozwalając na uniknięcie konieczności oddzielnego urządzenia zdalnego sterowania.